Uczeń w formie

         


Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego Stowarzyszenie “Erbel - Szkoła Przyszłości”, we współpracy z Województwem Świętokrzyskim, realizowało projekt profilaktyczny pt. “Wspieranie działań skierowanych do dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, które mają na celu ich aktywizację fizyczną oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych”.  

W ramach projektu uczniowie brali udział w warsztatach z wykwalifikowanym dietetykiem - Panią Mileną Michnowską. Zajęcia te skupiały się na pogłębieniu wiedzy i świadomości młodzieży o zagrożeniach zdrowotnych, które bezpośrednio wynikają z nadwagi i otyłości. Uczniowie mieli okazje w niewielkich, 10-15 osobowych grupach porozmawiać na temat zaburzeń odżywiania takich jak anoreksja i bulimia. W trakcie spotkania prowadząca zwróciła uwagę na prawidłowe nawyki, które warto wprowadzić, aby osiągnąć i utrzymać odpowiednią masę ciała. Uczniowie poznali strategie, umożliwiające radzenie sobie ze stresem, który jest głównym czynnikiem zaburzeń odżywiania.  

W obszarze aktywności fizycznej zorganizowano ponad dwadzieścia zajęć sportowych różnego typu, m.in. zajęcia taneczne, trening karate, mecze gier zespołowych. Różnorodność aktywności pozwoliła znaleźć uczestnikom rodzaj sportu, sprawiający im przyjemność, co przełożyło się na duże zainteresowanie zajęciami. Głównym celem tych działań było zmotywowanie młodzieży do sięgania po aktywność fizyczną jako sposobu na spędzanie wolnego czasu, formy dbania o własne zdrowie – fizyczne, jak również psychiczne. W trakcie zajęć duży nacisk kładziono na atmosferę, tak aby każdy uczestnik czuł się na nich komfortowo, co przełożyło się na zwiększenie samooceny uczestników, a także poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości. 

Ostatnim elementem projektu był pieszy rajd do rezerwatu przyrody “Oczy Ziemi”. Uczniowie mieli okazję do aktywnego odpoczynku w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas rajdu zwrócono uwagę na bardzo ważny element zdrowego trybu życia - odpoczynek, który obok odpowiedniej diety i ruchu wpływa na kondycję i stan organizmu.