Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej przeprowadzonego w drugim terminie.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

do klasy dwujęzycznej przeprowadzonego w drugim terminie.