Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej przeprowadzonego w drugim terminie.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

do klasy dwujęzycznej przeprowadzonego w drugim terminie.


1. Kruk Kaja    2. Serek Maja                            3. Wiktor Sobanty