logo3.png
slide1.jpg
slide2.jpg

Strona Główna

11Impreza ta została zorganizowana po raz pierwszy w 2012 roku, w czasie trwania Mistrzostw Europy Polska - Ukraina Euro 2012. Odbywała się na terenie naszego liceum, uczestniczyło w niej około 500 osób [uczniowie naszej szkoły, gimnazjów, przedszkoli i warsztatów terapii zajęciowej z terenu miasta i powiatu]. W "Euro Erblo" zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Młodzież uczestniczyła w rozgrywkach sportowych w halowej piłce nożnej i towarzyszących im prezentacjach artystycznych.

Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest połączenie sportowego i narodowego charakteru imprezy. Po uprzednim losowaniu, poszczególne klasy reprezentują różne kraje europejskie. Przygotowuje stroje dla kibiców i zawodników, flagę, hymn krótką prezentację oraz potrawy kulinarne charakterystyczne dla danego kraju. W strefie kibica na terenie szkoły organizowany jest również Dzień Europejski w formie pikniku.

 

Impreza cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że stała sięwydarzeniem cyklicznym, wpisującą się w tradycję naszej szkoły. Wzbogacona jest o kolejna atrakcje i prezentuje coraz wyższy poziom. W tegoroczenj edycji poszczególne kraje mają dodatkowo zaprezentować utwór instrumentalno-wokalny kojarzący się z danym państwem. Piosenka ma być wykonana w jezyku oryginalnym.

Impreza ma charakter profilaktyki, dzięki której wspieramy rozwój uczniów, ich zdrowie fizyczne i psychiczne.
Przekazujemy uczniom wiedzę o zagrożeniach oraz umiejętnociach przeciwdziałania im.
Dzięki temu przedsięwzięciu kształtujemy postawy zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji, używek jak również zapobieganie sytuacjom problemowym w szkole i poza nią. 
Impreza jest współfinansowana ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Skarżyska-Kamiennej.